اوقات شرعی
 
     
   • طبقه بندی مقالات
   •    
    سند و انواع آن
    وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی
    دستور موقت چیست؟
    شکایت بر علیه بازداشت غیر قانونی
    حقوق آپارتمان نشینی
    شروط ثبت تولد و وفات از نگاه قانون
    قوانین مربوط به خواستگاری
    ارجاع امر به داوری در قانون
    حکومتها همیشه نگران سوء استفاده های شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده اند و مسئولیتها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می شود زمینه مناسبی را برای ...
    نوشته شده توسط :دکتر محمد بخشی محبی - معاون دادستان وسرپرست دادسرای عمومی و ناحیه 6 مشهد
    در این یادداشت سعی بر آن شد که به زبانی ساده حقوق ورزشی را تبیین و تشریح نمایم و باید گفت:تا قبل از سال 1900 هر کس که درباره هواپیما، پرواز انسان و واژه هایی از این قبیل صحبت می کرد مردم به او می ...
    نوشته شده توسط :زینب قوامی
    ارزیابی یا پیش بینی واقعی تاثیر رسانه ها بر مخاطبان امری بسیار مشکل است. اگر درباره عملکرد رسانه ها بیندیشیم، مشاهده می کنیم رسانه های گروهی نقش و عملکرد متفاوتی دارند. مقوله رسانه ها و پیش گیری از ...
    نوشته شده توسط :
    هر چند امروزه افراد ملت‌ها از تابعان اصلی حقوق بین‌الملل محسوب نمی‌شوند اما موضوع حقوق اشخاص و حمایت از اتباع داخلی توسط کشورها و دولت‌های متبوع آنان دارای ریشه بنیادین در اسناد ...
    نوشته شده توسط :
    حقوق بشر واژه‌ای عام است اما زمانی که پسوند اسلامی به دنبال آن می‌آید، به طور انحصاری متعلق به آن بخش از مردم جهان می‌شود که یا مسلمان هستند و یا بر دین اسلام تاملی هر چند کوتاه دارند ...
    شخصیت، مجموعه‌ای از ویژگی‌های ظاهری و غیر‌ظاهری رفتار یک فرد‌‌ است که ثبات و جلوه‌ بیشتری د‌‌ارد‌‌ و تا حد‌‌ی قابل پیش‌بینی است. د‌‌ر تعریف شخصیت باید‌‌ گفت که شخصیت یعنی عنصر ثابت رفتار فرد‌‌ و به ...
    نوشته شده توسط :رحیم نوبهار
    برابر مبانی عقلی و شرعی، مواردی از پیشگیری از جرم، مجاز یا حتی الزامی است. همزمان به مقتضای اصل اسلامی «حرمت تجسس» و انبوهی دیگر از مفاهیم دینی، احترام به جلوههای گوناگون حریم خصوصی افراد ...
    نوشته شده توسط :علی نجیبیان،روح الله کاظمی
    کودکان و نوجوانان به دلایلی گوناگون همچون کمی سن و سال و تجربه در مقابل جرایم نسبت به بزرگسالان آسیب پذیرتر بوده، لذا تمرکز بر آن ها در این مقاطع سنی بسیار حائز اهمیت می باشد. به دلیل حساسیت این ...
    نوشته شده توسط :دکتر حسین میرمحمدصادقی
    معضل جرم همواره در طول تاریخ گریبانگیر بشر بوده است. رشد این پدیده طی دهه های اخیر نگرانی های بسیاری را برانگیخته و باعث شده است که خطر این پدیده از سایر معضلاتی مثل شیوع بیماری های مهلک، آلودگی محیط ...
    نوشته شده توسط :سید علی موسوی بایگی
    پس از انقلاب صنعتی و به خصوص در چند دهه گذشته با رشد فناوری و پیدایش کارخانجات و شرکت ها دنیا شاهد شکل گیری طیف جدید وسیعی از جرایم توسط این نهادها گردید که علیر غم آثار سوء بسیار گسترده تر آن ...
    نوشته شده توسط :محمدرضا جوادی یگانه
    یکی از کارکردهای اساسی مجازات در دوران قدیم، کاهش جرم با استفاده از تاثیر آن بر کسانی بود که احتمال وقوع جرم در آنها نیز می رفت. این مساله در مورد مجازات های علنی نمود بیشتری پیدا می کرد. مجازات ...
    نوشته شده توسط :دکتر محمدعلی بابایی
    توفیق و کارآمدی هر برنامه ای مستلزم علم به ابعاد مختلف و مهمتر از آن شناخت و توجه به اصول و راهبردهای اجرایی و عملی آن با توجه به امکانات موجود است. اجرای موفّق برنامه های پیشگیری از جرم نیز از این ...