اوقات شرعی
 
     



   • همایش ها و سامانه های ارتباطی


   • جدیدترین اخبار
    اخبار پیشگیری اخبار قضایی اخبار استان ها

   • آیه 6 سوره حجرات:ای مومنان هرگاه فاسقی خبری برای شما آورد (تصدیق مکنید) تحقیق نمایید مبادا به سخن چینی او از نادانی به قومی رنجی رسانید وسخت پشیمان گردید.

   • اوقات شرعی
    29 مرداد 1401
    اوقات شرعی به افق مشهد


   • پیام پیشگیرانه
    مراقب باشید:معتادین ، ابتدا با سیگار وقلیان شروع کردند.