اوقات شرعی
 
             • همایش ها و سامانه های ارتباطی


      • جدیدترین اخبار
        اخبار پیشگیری اخبار قضایی اخبار استان ها

      • آیه 6 سوره حجرات:ای مومنان هرگاه فاسقی خبری برای شما آورد (تصدیق مکنید) تحقیق نمایید مبادا به سخن چینی او از نادانی به قومی رنجی رسانید وسخت پشیمان گردید.

      • اوقات شرعی
        02 بهمن 1400
        اوقات شرعی به افق مشهد


      • پیام پیشگیرانه
        مراقب باشید:معتادین ، ابتدا با سیگار وقلیان شروع کردند.