اوقات شرعی
 
     
   • طبقه بندی قوانین و مقررات

   • نکات پیشگیری از آسیب های سلاح سرد

    نکات پیشگیری از آسیب های سلاح سرد

    تاریخ سند : -
    شماره نامه : -
    قانونگذار در مواد مختلف قانونی استفاده از سلاح سرد را از موجبات تشدید مجازات می‌داند لذا برای اینکه بتوانید از آسیبهای این سلاحها چه به عنوان کسی که صدمه می بیند و چه به عنوان کسی که صدمه می زند ...

    قانونگذار در مواد مختلف قانونی استفاده از سلاح سرد را از موجبات تشدید مجازات می‌داند لذا برای اینکه بتوانید از آسیبهای این سلاحها چه به عنوان کسی که صدمه می بیند و چه به عنوان کسی که صدمه می زند پیشگیری کنید توصیه می شود موارد و راهکارهای زیر را در نظر بگیرید: 1- همراه داشتن چاقو، انگیزه ارتکاب جرم را افزایش می‌دهد. 2- از نظر مردم و پلیس هیچ توجیهی برای حمل سلاح سرد وجود ندارد.3- با حمل چاقو از دایره شهروندی خارج نشوید. 4- با حمل چاقو در موضع تهمت واقع نشویم. 6- حمل چاقو به ناامنی دامن می زند. 7- با حمل چاقو امنیت را به شیوه خودسرانه تعریف نکنید. 8- با حمل چاقوی نامتعارف شخصیت خود را زیر سوال نبرید. 9- یاد بگیرید در زمان عصبانیت تصمیم نگیرید و اقدامی که در آینده موجب پشیمانی شما باشد انجام ندهید.
    اداره پیشگیری های وضعی، امنیتی و انتظامی
    حوزه ی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: