اوقات شرعی
 
     
   • شرح وظایف دبیرخانه شورای پیشگیری از وقوع جرم

    1- پیگیری لازم جهت تشکیل مستمر و منظم جلسات کارگروه ها
    2- ثبت و بایگانی مکاتبات و صورت جلسات کارگروه ها و نامه های وارده.
    3- فراهم ساختن زمینه همکاری شورای پیشگیری از وقوع جرم با عموم شهروندان و نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی.
    4- ارجاع طرحهای واصله، موضوعات مورد لزوم و پیشنهادات به دبیر شورای  پیشگیری از وقوع جرم و کارگروه های مربوطه.
    5- بررسی، نظارت، پیگیری و ارزیابی پیشرفت طرح ها و برنامه های مصوب کارگروه ها و ارائه گزارش به دبیر شورا.
    6- تکثیر، توزیع و ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از جانب دبیر شورای  پیشگیری از وقوع جرم به کارگروه ها و ارگانهای ذی ربط.
    7- حفظ و نگهداری از کتابخانه شورای  پیشگیری از وقوع جرم و فراهم ساختن زمینه بهره گیری عموم شهروندان از آن.
    8- اطلاع رسانی نکات ایمنی و هشدارهای مرتبط با "پیشگیری از وقوع جرم" به عموم شهروندان.
    9- مطالعه اشکال گوناگون بزهکاری در سطوح شهری ومنطقه‌ای.
    10- انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق.
    11- راه اندازی سایت اختصاصی دبیرخانه جهت بهره برداری با موضوعات مرتبط با امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
    12- ایجاد کتابخانه تخصصی حقوقی با موضوعات مرتبط جرم شناسی و پیشگیری از وقوع جرم با تعداد بیش از 800 جلد کتاب و جمع آوری مقالات در همین راستا و تأسیس بانک اطلاعاتی و فراهم ساختن زمینه بهره گیری شهروندان
    13- هماهنگی و پیگیری لازم جهت تشکیل مستمر و منظم جلسات کارگروه ها :
    - جلسات مجمع شورا (مرکب از تمامی اعضاء که به طور فصلی و همراه با بازدید یکی از مراکز مرتبط با سیاست جنائی تشکیل می شود)
    - جلسات سرپرستان کارگروه ها( به صورت ماهانه همراه با گزارش عملکرد هر یک از کارگروهها توسط سرپرستان برگزار می شود)
    - جلسات کارگروه ها(معمولاٌهر سه هفته یکبار و مرتبط باموضوعات تعیین شده تشکیل می شود).
    14- تهیه و تنظیم کتاب ((گزارش عملکرد و تحقیقات کاربردی شورای  پیشگیری از وقوع جرم)) و چاپ 1000 جلد و ارسال آن به قضات تمامی نقاط کشور
    15- تهیه و تنظیم سؤالات و جوابهای قضات اعزامی به 300 دبیرستان دخترانه و پسرانه به صورت دفترچه
    16- دعوت از مسئولین نهادها و سازمان ها جهت بازدید از دبیرخانه و تبادل نظر و استفاده از امکانات جهت پیشگیری از جرم

    تعداد بازدید :5355
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: