اوقات شرعی
 
     
   • طبقه بندی مقالات
   • بررسی نقش زندان در پیشگیری از تکرار جرم و ضرورت یافتن جایگزینهایی برای آن

    بررسی نقش زندان در پیشگیری از تکرار جرم و ضرورت یافتن جایگزینهایی برای آن

    محمدحسین فلاح یخدانی عضو هیأت علمی پیام نور مرکز میبد
    ارائه شده در• برگرفته از مجموعه مقالات همایش علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم مشهد
    کلمات کلیدی :حبس، مجرم، تکرار جرم، شخصیت، جایگزین های حبس
    زندانی کردن بزهکاران به عنوان واکنشی رسمی و متداول از طرف جامعه به منظور پیشگیری از تکرار جرم سابقه ای چندان طولانی ندارد، در آن زمان که زندان رواج پیدا کرد، حبس با توجه به اهدافی که برای مجازات در ...

    زندانی کردن بزهکاران به عنوان واکنشی رسمی و متداول از طرف جامعه به منظور پیشگیری از تکرار جرم سابقه ای چندان طولانی ندارد، در آن زمان که زندان رواج پیدا کرد، حبس با توجه به اهدافی که برای مجازات در نظر داشت بهترین گزینه ای بود که اهداف آنها را تأمین می کرد.
    از اینرو از دویست سال پیش انواع زندان ها و انواع مختلف حبس در قوانین کیفری کشورها پیش بینی شد ولی در دهه های اخیر کشورهای مختلف و برخی سازمان های بین المللی جهت اصلاح و بهبود وضع زندان ها، تلاش های گسترده ای را آغاز نمودند و جایگزین هایی را برای مجازات حبس به دنیا معرفی نمودند که در دو دسته جایگزین های قدیمی و نوین دسته بندی شده اند در مقابل نیز عده ای مخالف الغای حبس بوده و برای آن دلایلی نیز آورده اند اما با توجه به معایب فراوان و مسلم حبس و بویژه حبس های کوتاه مدت، این رویکرد یعنی تعیین جایگزین های حبس به عنوان مجازات، مورداستقبال اکثر کشورهای جهان قرار گرفته است و ضرورت وارد کردن آن در قوانین کیفری کشورمان بیش از پیش احساس می شود.
    مزایا و فوائد این تاسیس حقوقی همچون کاستی از عیوب زندان که در حال حاضرنیز گریبانگیر کشور ما نیز هست پاسخ منطقی به جرم، بازسازی شخصیت مجرم، مواجه ساختن فرد با جامعه، امکان اعمال این سیاست به اغلب جرم های متداول و مرسوم و نیز پیشگیری از تکرار جرم و بسیاری از فواید دیگر آن است که تحقق هر چه بیشتر عدالت کیفری را نوید می دهد و عقل سلیم حکم می کند که از این تأسیس حقوقی با حفظ ضوابط شرعی بهره جوئیم.
    منظور از پیشگیر کیفری ، هدفی است که قانون گذاران بااعمال مجازات نسبت به بزهکاران به طور عام و تشدید آن نسبت به بزهکاران مکرر به طور خاص تعقیب می نمانید وامیدوارند با تحمیل مجازات از ارتکاب جرائم بعدی این بزهکاران جلوگیری نمایند. (گسن ، 1374: 216) در ایران محمل قانونی پیشگیر از تکرار جرم را باید در بند 5 اصل 156 قانون اساسی جستجو نمود که به موجب این بند یکی از وظایف قوه قضائیه اقدام مناسب این نهاد برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان منظور گردیده است .
    با توجه به اهدافی که برای مجازات ها درنظر گرفته شده است از دویست سال پیش زندانی نمودن مجرمان به عنوان واکنشی رسمی از سوی دستگاه قضایی به منظور یکی از اقسام مجازات مجرمین و پیشگیری از تکرار جرم ، بهترین گزینه ای بود که اهداف آنها را تامین می کرد. اما نگرش ویژه ای که امروزه نسبت به انتخاب نوع مجازات اعمال می شود ثمره ناکامی سیاست های پیشین و عقیم ماندن تدابیر اتخاذ شده متداول حبس- با آن همه معایبش – در قبال پدیده مجرمانه می باشد در همین راستا از مؤلفه های حاکم بر سیاست جنایی اسلام در تعیین نوع مجازات ، تکیه براصلاح و تربیت مجرمین و پیشگیری از بزهکاری با تأکید برحفظ جریمه ها و رعایت حیثیت اجتماعی و آبروی افراد می باشد که ناظر به اهمیت وجایگاه رفیع تعیین بهترین و مناسب ترین نوع مجازات برای مجرمین در دین مقدس اسلام می باشد .
    با توجه به رویکرد کنونی کشورهای جهان به اتخاذ تدابیر جایگزینی برای حبس ، در این پژوهش برآنیم -با هدف علمی وکاربردی- ضمن بررسی نقش زندان درپیشگیری از تکرار جرم ، با تبیین اهداف ، قلمرو ، شرایط و استفاده ازتجربه های موجود در این زمینه به ضرورت یافتن جایگزین هایی برای آن بپردازیم چرا که به هر حال جمعیت تورم کیفری ما – که در رده دهم جهانی با توجه به جمعیت هستیم – ضرورت توجه به مجازات های جایگزین زندان از جمله کار عام المنفعه را بیش از پیش بر همگان روشن می کند .
     

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی:
     
    1 0
    آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر