اوقات شرعی
 
     
   • طبقه بندی مقالات
   • رسانه‌های گروهی و پیشگیری از جرم

    رسانه‌های گروهی و پیشگیری از جرم

    محمد قاسمی
    ارائه شده درهمایش علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم مشهد
    کلمات کلیدی :پیشگیری از جرم، وسایل ارتباط جمعی، آموزش همگانی، برنامه‏های تلویزیونی
    یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه و به تبع آن پلیس به عنوان ضابط آن و سایر نهادها و ارگانها پیشگیری از وقوع جرم است و می بایست به جز مأموریت های معمول خود، از وقوع جرم نیز پیشگیری کنند و انجام این امر با ...

    یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه و به تبع آن پلیس به عنوان ضابط آن و سایر نهادها و ارگانها پیشگیری از وقوع جرم است و می بایست به جز مأموریت های معمول خود، از وقوع جرم نیز پیشگیری کنند و انجام این امر با آگاهی دادن به مردم امکان پذیر خواهد بود. در این راستا رسانه‌های جمعی به خصوص تلویزیون نقش بسیار مهمی در بستر سازی افکار عمومی و تأمین امنیت عمومی و پیشگیری از وقوع جرم ایفا می‌کند.
    امروزه رسانه‏های جمعی با کارکردهای مشخص و تعیین شده خود، جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند. ایفای نقش اثرگذار رسانه‌ها، آنها را به عنوان اثرگذارترین عامل نظم، امنیت اجتماعی، وفاق، همبستگی و مشارکت مردمی تبدیل کرده است. همچنین رسانه‏های جمعی نقش بسیار مهمی در ارائه و اجرای برنامه‏های سیاسی، امنیتی و برانگیختن مشارکت مردمی در تأمین امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ایفا می کنند.
    نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بر اساس بنــــد 18 ماده 4 قانون تشکیل ناجا تهیه برنامه‏های تلویزیونی پلیسی را جهت جذب مشارکت شهروندان تهرانی در پیشگیری از جرایم در دستور کار خود قرار داده است. از این روی با توجه به درک اهمیت و ضرورت چنین مسئله‌ای، مقاله حاضر با هدف سنجش میزان تأثیر برنامه‏های تلویزیونی پلیسی در جهت پیشگیری از جرائم تهیه گردیده است.
    مسئله جرم و مصادیق آن یکی از پدیده‏های مهم اجتماعی است که امروزه در تمامی بحران‏های موجود در دنیا سایه سهمگینی انداخته است. در واقع می‌توان گفت که هم اکنون جرم به منزله سرمنشأ تمامی هرج و مرج‏ها و بحران‏ها محسوب می‌شود.
    شکی نیست که در عصر تکنولوژی و ارتباطات، پلیس در هیچ جامعه ای به تنهائی قادر به کنترل و پیشگیری از جرم نیست مگرآنکه مشارکت مردمی را به کمک بطلبد و مشارکت مردمی نیز جامعه عمل نخواهد پوشید مگر از راه آگاهسازی از طریق رسانه‏ها به خصوص تلویزیون که در دسترس عموم خانواده‏ها می باشد. «در سایه اطلاع رسانی است که پلیس قادر است رفتارها و کردارهای قانونمند را به عنوان ارزش در جامعه به عموم معرفی نماید تا افراد با عمل نمودن به آنها به عنوان عضوی مؤثر و فعال در جامعه پذیرفته شوند» (بیلی، 1379: 78).
    بدون رسانه ها، پیشگیری از ارتکاب و وقوع جرم، نتیجه مثبت نخواهد داشت به خصوص در رابطه با جرایمی همچون کلاهبرداری و جعل، مردم می‌توانند از طریق دریافت پیام و هشدار پلیس و انعکاس آن در تمام ادارات، از به دام افتادن نجات یابند.
    یکی از وظایف اصلی پلیس، قوه قضاییه و سایر ارگانها، پیشگیری از وقوع جرم است و آنها باید به جز مأموریتهای معمول خود، از وقوع جرم نیز پیشگیری کنند که این امر با آگاهی دادن به مردم امکان پذیر خواهد بود.
    در این راستا رسانه‏های جمعی (رادیو، تلویزیون، مطبوعات و...) نقش بسیار مهمی در بسترسازی افکار عمومی و تأمین امنیت عمومی و پیشگیری از وقوع جرم ایفا می‌کنند. آنچه مسلم است رسانه‏ها با توجه به توسعه کمی و کیفی که یافته‌اند در عمل می‌توانند هم فرصت و هم تهدیدی برای دوام و قوام امنیت اجتماعی باشند. رسانه‏ها از آغاز زندگی انسان تا پایان حیات در کنار او نقش یک همزاد را بازی می‌کنند و انسان را در خزانه بی پایان اطلاعات قرار می‌دهند.
    امروزه رسانه‏های جمعی با کارکردهای مشخص و تعیین شده خود، جایگاه ویژه ای یافته‌اند. ایفای نقش اثرگذار رسانه ها، آنها را به عنوان اثرگذارترین عامل نظم، امنیت اجتماعی، وفاق، همبستگی و مشارکت مردمی تبدیل کرده است. همچنین رسانه‏های جمعی نقش بسیار مهمی در ارائه و اجرای برنامه‏های سیاسی، امنیتی و برانگیختن مشارکت مردمی در تأمین امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ایفا می کنند.
    رسانه‏ها در برقراری ارتباط عقلانی و گسترش فضاهای عمومی به همراه تبیین اهمیت و ضرورت یک موضوع نقش بسزایی دارند. بر همین اساس، رسانه‏ها با پوشش خبری و اطلاع رسانی وقایع امنیتی و جنایی به شیوه‏های مطلوب و ارائه برنامه‏های آموزشی مناسب درخصوص ضرورت امنیت اجتماعی در جامعه و پیشگیری از بزه و حتی آموزش چگونگی حفاظت از مال، جان و ناموس خود، زمینه مساعدی را برای این همکاری و مشارکت مردمی به وجود می‌آورند.
    در این راستا، در سالهای اخیر با توجه به توان رسانه‏ها در شکل دهی به هنجارها، ارزشها، نگرشها و رفتارهای مخاطبان، نقش رسانه‏های گروهی در آموزش شهروندی مورد تأکید قرار گرفته است. با بهره گیری از ظرفیت های این رسانه‏ها راهبردهای اثربخشی برای افزایش مهارت شهروندی، رفتارهای مدنی، مشارکت‏های اجتماعی و گسترش دخالت افراد در سرنوشت جامعه ارائه می‌شود.

     

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی:
     
    1 1
    آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر