اوقات شرعی
 
     
   • طبقه بندی مقالات
   • نقد مطالعات پیشگیری وضعی

    نقد مطالعات پیشگیری وضعی

    فیروز محمودی جانکی
    ارائه شده درمجموعه مقالات همایش علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم مشهد
    کلمات کلیدی :
    پیشگیری وضعی از بعد نظری بر فرصت ارتکاب جرم مبتنی است. سه مبنای نظری تبیین کننده چگونگی وقوع جرم از خلال موقعیت های مجرمانه، یعنی رویکرد فعالیت روزمره ، نظریه الگوی جرم و دیدگاه گزینش عقلانی محدود ...

    پیشگیری وضعی از بعد نظری بر فرصت ارتکاب جرم مبتنی است. سه مبنای نظری تبیین کننده چگونگی وقوع جرم از خلال موقعیت های مجرمانه، یعنی رویکرد فعالیت روزمره ، نظریه الگوی جرم و دیدگاه گزینش عقلانی محدود به جرایمی خاص یا موقعیت های مجرمانه ویژه ای نیستند. با این حال، مطالعات ناظر به پیشگیری در تبیین این رویکردها همواره مقرون به نمونه ها و مثالهایی شده اند که پیشگیری وضعی از جرم را به سویی گرایش داده که گویی موقعیت یا وضعیت مجرمانه از حیث موضوع ضرورتاً عینی، فیزیکی و ملموس است و از جنبه قلمرو و گستردگی محدود به جرایم خیابانی و خشونت آمیز؛ یعنی جرایمی که به طور روزمره مردم با آن مواجه اند و وجود و آثار این نوع جرایم را در زندگی و بر فعالیت های عادی خود درک می کنند.

     
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی:
     
    0 0
    آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر