اوقات شرعی
 • سه شنبه،29 بهمن 1398
 • ورود
 
     
   • دسته های سوالات متداول
   • سوالات و پاسخ های مربوطه
    1: آیا فردی که یکبار اقدام به تغییر نام خانوادگی نموده و شناسنامه جدید را نیزتحویل گرفته و مورد استفاده قرار داده امکان بازگشت به نام خانوادگی اولیه خود را دارد ؟
    تعداد بازدید : 0

    2: راه داشتن باغهای کشاورزی به هم تجمیع محسوب می شود؟
    تعداد بازدید : 2

    3: باسلام درهنگام قرار ازدواج دخترم قرارشد وسایل زندگی توسط طرفین تهیه شود ولی داماد پس از عقد ازتعهدات خود شانه خالی کرد وبعد از آن هر زمان ما خواستار انجام قرار برای شروع زندگی داشتیم با توجه به اینکه آذری قطع ارتباط میکرد تااینکه برای جلوگیری از بهم خوردن زندگی وسایل توسط دختر وشروع زندگی کردند ظاهرا ازاین موضوع سوء برداشت نموده ومیگوید من هرچه میگویم باید اطاعت کنی وهیچگونه حق اعتراض نداری بحدی که زندگی آنها در حال جدایی است که سوال این است. 1-محل زندگی باتوافق است آیازوجه بعلت زورگویی همسر در شهر زندگیش میتواند درخواست زندگی درمشهد یا محل دیگری بنماید باتوجه به آنکه حق کار وتحصیل درعقدنامه داده شده است 2-درصورت عدم تفاهم زوجه میتواند وسایل تهیه شده برای زندگی تا زمان تغیین تکلیف برگرداند ودرصورت امتناع شوهر جگونه عمل شود 3-قسمتی ازطلای داده شده (هنگام عقد قید شده درحدشئونات ) که فروخته شده وماشین باسم زوجه میباشد درصورت طلاق چگونه عمل میشود درصورت درخواست زوجه برای طلاق چه حقوقی میتواند طلب نماید