اوقات شرعی
 • چهارشنبه،07 آبان 1399
 • ورود
 
     
   • طبقه بندی مقالات
   •    
    نوشته شده توسط :دکتر حسین آقابابایی
    آثار نامطلوب فساد اداری و اقتصادی بر رشد و توسعه جامعه انسانی و حکمرانی خوب، بشر معاصر را به چاره‌اندیشی برای مبارزه با آن متقاعد کرده است. با وجود این که بسیاری از مظاهر فساد مانند ارتشا، ...
    نوشته شده توسط :دکتر عباس تدین
    حریم خصوصی موضوعی فرهنگی و مفهومی انسانی و اجتماعی است که زمان و مکان در تعریف آن نقش بسیار زیادی دارد. جوامع مختلف، تعاریف گوناگونی از این مفهوم دارند و رویکرد آنها به حریم خصوصی افراد با ...
    نوشته شده توسط :دکتر محمدعلی بابایی
    اولین مرحله در برنامه‌‌های پیشگیری از جرم، تحلیل بزه‌کاری به‌عنوان یک معضل است. در پرتو این تحلیل، تعیین آماج، که غایت برنامه پیشگیری صیانت آن است، مرحله دوم برنامه پیشگیری از جرم ...
    نوشته شده توسط :
    تحقق جرم معلول علل متعددی است و علاوه بر علل فردی و اجتماعی موثر بر جرم ، بنا به مستندات تحقیقاتی ، زمان و مکان بر وقوع جرم تاثیراتی ویژه دارد ، به طوریکه ایجاد تغییرات در زمان و مکان می تواند ...
    درجهان امروز، رسانه های جمعی با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و مبادله افکار و عقاید عمومی، در راه پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری نقش بزرگی برعهده گرفته اند. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش کارکردی رسانه های ...
    نوشته شده توسط :محمد حسین رمضانی قوام آبادی
    توسعه لجام گسیخته صنعتی، طبیعت را دگرگون ساخته و صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست بشری وارد کرده است. بدین سبب، اتخاذ تدابیری در سطح ملی و بین¬المللی به عنوان یکی از اقدامات مهم، در دستور کار ...
    نوشته شده توسط :عزیزالله تاجیک اسمعیلی
    آنچه در فرهنگ اصلاحات مربوط به رفتار اجتماعی و شهروندی " قانونمندی " گفته می‌شود ، عبارت است از انطباق رفتار فرد با معیار‌های پذیرفته شدن و مصوب و یا هنجار‌های اجتماعی . ...
    نوشته شده توسط :سید مهدی اعتمادی فرد
    دین، از جمله مهم‌ترین نهادهای اجتماعی است که با ارائه الگوهای هنجارین، به کاهش و کنترل ناهنجاری‌های اجتماعی می‌انجامد. اگر چه این امر از جمله مقبولات عامه در میان جامعه‌شناسان ...
    نوشته شده توسط :سوسن باستانی رحمت الله صدیق سروستانی و مریم لاکی
    هدف مقاله حاضر ، مطالعه پدیده فرار دختران با تاکید بر سرمایه اجتماعی شبکه آنان است . براساس رویکرد تحلیل شبکه منابع نهفته در روابط اجتماعی و استفاده از این منابع اجتماعی در کنش‌های هدفمند ...
    یکی از کارکردهای اساسی مجازات در دوران قدیم، کاهش جرم با استفاده از تاثیر آن بر کسانی بود که احتمال وقوع جرم در آنها نیز می رفت. این مساله در مورد مجازات های علنی نمود بیشتری پیدا می کرد. مجازات علنی ...
    نوشته شده توسط :دکتر رحمت الله صدیق سروستانی
    سازمان انتظامی، برای استفاده ازنظرگاه‌ها و رویکردها متأخر در امر پیشگری از جرم، نیازمند تغییراتی است، که از جمله‌ی آن ها، تغییر در الگوی استقرار واحدهای تحول‌زا است. « ...
    استراتژی پیشگیری از جرم از طریق آموزش والدین
    رویکردهای استراتژیک به پیشگیری از جرم(مقاله لاتین)
    نوشته شده توسط :
    مفاسد و جرایم اقتصادی به علت تاثیرات کلان در سطوح مختلف اقتصادی،سیاسی و اجتماعی توجه جهانی ویژه ای را به خود جلب نموده است.
    نوشته شده توسط :
    بررسی اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست با توجه به توسعه پایدار(مقاله لاتین)
    نوشته شده توسط :
    Study quality principle instead of principle legality of crimes
    نوشته شده توسط :
    توسعه های جدید در حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله لاتین)
    نوشته شده توسط :دکتر رحمت الله صدیق سروستانی عباس قیصری
    سازمان انتظامی، برای استفاده ازنظرگاه‌ها و رویکردها متأخر در امر پیشگری از جرم، نیازمند تغییراتی است، که از جمله‌ی آن ها، تغییر در الگوی استقرار واحدهای تحول‌زا است. « ...
    نوشته شده توسط :غلامرضا صدیق اورعی دکتر محسن نوغانی غلامرضا بابایی
    هدف پژوهش حاضر بررسی میزان و انواع رفتارهای مخرب به امکانات شهرداری است و در کنار آن عوامل موثر بر این نوع رفتارها را مورد بررسی قرار می دهد. بر همین اساس سوالات پژوهش چنین تدوین شده است: 1- انواع ...
    یکی از مهمترین روشهای پیشگیری از جرم، آموزش زیرساختها و آموزه‌های دینی و اخلاقی است؛ که با غمض‌ عین می‌توان بنوعی سیاست جنائی را به آن اطلاق کرد. عمیق‌ترین تلاشهای فرهنگی رهبران ...