18°C 
اوقات شرعی
 • پنج شنبه،03 خرداد 1397
 • ورود
 
     
   • طبقه بندی قوانین و مقررات

   • سرقت از منزل وراههای پیشگیری از آن

    سرقت از منزل وراههای پیشگیری از آن

    تاریخ سند : -
    شماره نامه : -
    سرقت از منزل وراههای پیشگیری از آن : - بی دقتی در انجام نکات ایمنی در راه ھای ورودی ساختمان - بی احتیاطی در خصوص ورود افراد نا شناس و نا مطمئن به محدوده ساختمان - در اختیار داشتن کلیدھا توسط افراد ...

    سرقت از منزل وراههای پیشگیری از آن :
    - بی دقتی در انجام نکات ایمنی در راه ھای ورودی ساختمان
    -  بی احتیاطی در خصوص ورود افراد نا شناس و نا مطمئن به محدوده
    ساختمان
    - در اختیار داشتن کلیدھا توسط افراد نا مطمئن
    - نبود دزد گیر مطمئن در ساختمان
    - بی دقتی در انتخاب مکان امن برای نگھداری اموال و اشیاء قیمتی
    - مطلع ساختن افراد نا مطمئن از سفر خانواده و خالی بودن خانه
    - عدم رعایت نکات ایمنی در ھنگام ترک کردن و خالی ماندن خانه.
    راهکارهای پیشگیری:
    -  وقتی خانه را می سازید به ایمن سازی و استحکام خانه به اندازه ی
    زیباییش اھمیت دھید.
    - نکات ایمنی را در خصوص راه ھای ورودی با دقت مضاعف رعایت کنید.
    -  با استفاده از سیستم ھای دزدگیر به امنیت منزل بیافزایید.
    -  از نبود کلید ھای منزل در دست افراد ناشناس و یا نا مطمئن اطمینان حاصل کنید.

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: